Pas på kablerne - når du fisker og ankrer

  • Dansk
  • English
Søg
Close this search box.

Hvad er DKCPC ?

DKCPC (Danish Cable Protection Committee) er en forening af Gas, tele- og el-selskaber, som alle ejer søkabler og gasrør på dansk søterritorium.

Formålet med foreningen er at forbedre beskyttelsen af søkabler og rør i dansk farvand til gavn for forsyningssikkerheden og markedsudbuddet af gas, elektricitet og tele tjenester.

Danmarks infrastruktur

Tele- og elkabler udgør en vigtig del af Danmarks infrastruktur. De kabler, som befinder sig på dansk søterritorium, kræver særlig bevågenhed, fordi de uforsætligt kan beskadiges af fiskegrej og ankre. 

Reparationer af søkabler er dyre og langvarige sammenlignet med reparationer på land. Skader på søkabler påvirker derfor i særlig grad forsyningssikkerheden og markedsudbuddet af elektricitet og tele tjenester i det danske samfund.

Beskyttelseszone

Kablerne vil som oftest ligge begravet i havbunden, men da havbunden kan flytte sig, er der ingen garanti herfor.

Netop derfor er der også en 200 meter beskyttelseszone langs med og på hver side af et søkabel, hvor anden udnyttelse af havbunden ikke er tilladt.
Opankring og fiskeri med bundslæbende grej er derfor heller ikke tilladt.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.