Introduktion til DKCPC

DKCPC er en forening af el-, gas- og teleselskaber, som alle ejer gasrør og søkabler på dansk søterritorium.

Formålet med foreningen er:
At forbedre beskyttelsen af gasrør og søkabler i dansk farvand
til gavn for forsyningssikkerheden og markedsudbuddet af gas, elektricitet og teletjenester.

Danmarks infrastruktur

 • Gasrør, Tele- og elkabler udgør en vigtig del af Danmarks infrastruktur.
 • De kabler, som befinder sig på dansk søterritorium, kræver særlig bevågenhed, fordi de uforsætligt kan beskadiges af fiskegrej og ankre.
 • Reparationer af søkabler er dyre og langvarige sammenlignet med reparationer på land.
 • Skader på søkabler påvirker derfor i særlig grad forsyningssikkerheden og markedsudbuddet af elektricitet og teletjenester i det danske samfund.

Aktiviteter i DKCPC

 • Markedsføring af DKCPC
  • annoncer og messer.
 • Forhandling med Danmarks Fiskeriforening
  • positionering
 • Red Disk
  • for anvendelse af fiskere på dansk søterritorium
 • Håndbog
  • der laves en håndbog for søkabelejere efter UKCPC/ICPC-forbillede.
 • Hjemmeside
 • Samarbejde med Søværnets Operative Kommando
  • Alarmeringstjeneste
 • EU habitatsområder
  • Samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen

Beskyttelseszone på 200 meter

 • Kablerne vil som oftest ligge begravet i havbunden, men da havbunden kan flytte sig, er der ingen garanti herfor.

 • Netop derfor er der også en 200 meter beskyttelseszone langs med og på hver side af et søkabel, hvor anden udnyttelse af havbunden ikke er tilladt.

 • Opankring og fiskeri med bundslæbende grej er derfor heller ikke tilladt.

Hvorfor blive medlem af DKCPC?

 • Som brancheforening står vi stærkt
  • overfor Danmarks Fiskeriforening
  • overfor danske myndigheder
  • overfor øvrige erhverv med aktivitet på havbunden
 • Billigt kontingent
 • Det faglige netværk
  • Nyanlæg, drift- og vedligehold
   • myndighedsbehandling
   • tekniske løsninger
  • Internationale relationer
   • ICPC
   • Subsea Cables UK (UKCPC)
   • NCRG

Praktiske oplysninger

 • Kablerne vil som oftest ligge begravet i havbunden, men da havbunden kan flytte sig, er der ingen garanti herfor.

 • Netop derfor er der også en 200 meter beskyttelseszone langs med og på hver side af et søkabel, hvor anden udnyttelse af havbunden ikke er tilladt.

 • Opankring og fiskeri med bundslæbende grej er derfor heller ikke tilladt.
Scroll til toppen